2013-08-12 Pressrelease: Vackert möter viktigt när Rörstrand presenterar Svenska Rödlistan

Vackert möter viktigt när Rörstrand presenterar Svenska Rödlistan


Vackert möter viktigt när Rörstrand presenterar Svenska Rödlistan Anrika Rörstrand tänker nytt och breddar sitt sortiment med en serie dekorativa fat och kärl för personliga små ting som smycken, nycklar och mynt. Med tre runda fat, ett ovalt fat samt en skål kan du skapa en oas där favoritföremålen får sin självklara plats. De utsökta motiven hämtade från den svenska floran och faunan skapar vackra stilleben i hemmet. Bakom idé och konceptutveckling står Prins Carl Philip.

Den speciella kollektionen med det talande namnet Rörstrands Svenska Rödlistan illustrerar fem hotade arter från den svenska rödlistan skapad av Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket. Listan anger ca 4000 hotade och missgynnade djur och växter i Sverige och Rörstrand har valt att uppmärksamma följande fem: fälthumlan, mjältbräken, fjällugglan, större ekbock och grönfläckig padda.

– Det här är en annorlunda satsning för Rörstrand, säger Martina Hansson, PR-ansvarig på Fiskars Sweden AB. Med Rörstrands Svenska Rödlistan lämnar vi matbordet och ger oss in på nya rum. Samtidigt som vi vill bidra till en vackrare vardag, vill vi också skapa engagemang för de svenska, hotade arterna. I samband med lan- seringen väljer Rörstrand därför att stötta ”Innovativ naturvård”, ett projekt med stöd av Världsnaturfonden WWF som syftar till att bevara mångfalden i svensk natur. Ett möte mellan vackert och viktigt! Bakom idé och konceptutveckling står Prins Carl Philip, designer och miljöentusiast. Rörstrands mångåriga medarbetare Anna Lerinder står för formen och de naturtrogna illustrationerna är ritade av Stefan Hörberg.

– Det har varit roligt och utmanande att få stå som konceptutvecklare och tänka kreativt på ett annat sätt än när jag själv står för designen. Jag är stolt över idén och hoppas att vi på detta sätt kan sprida kunskap om rödlistan och vår svenska natur, säger Prins Carl Philip.


Motiven hämtade från den svenska floran och faunan skapar vackra stilleben i hemmet. Bakom idé och konceptutveckling står Prins Carl Philip